اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برای رفتن به بهشت باید سفره‌ای پُر از نان داشت!