اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آقای فضائلی! فریاد «ان لم‌یکن لکم دین…فکونوا احراراً» را نمی‌شنوید؟