راهبرد هسته‌ای پیشنهادی ژاپن به روحانی چه بود؟

راهبرد هسته‌ای پیشنهادی ژاپن به روحانی چه بود؟