اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تخت روانچی: چنانچه آمریکا واقع بینانه عمل کند توافق دور از دسترس نیست