پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024


سوال از مسئولان قضایی: اگر شهروندان هم مانند صدیقی بعد از انجام جرم عذرخواهی کنند برایشان پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود؟
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ / سایت اعتماد آنلاین / اجتماعی

سوال از مسئولان قضایی: اگر شهروندان هم مانند صدیقی بعد از انجام جرم عذرخواهی کنند برایشان پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود؟

روزنامه اعتماد پرسید: چنانچه شهروندی از طریقی غیر‌قانونی ملک یا مالی را تحصیل کند و به محض کشف موضوع ابتدا مدعی شود امضای وی جعل شده و سپس مشخص شود این ادعا کذب بوده و سند توسط همین شهروند امضا شده، اقدام به عذرخواهی و سپس مال تحصیل شده از طریق غیر‌قانونی را مسترد کند، بدون تشکیل پرونده‌‌ قضایی و تفهیم اتهام، قضیه مرتفع می‌شود؟