چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


مشی رهبری درباره ترویج حجاب استفاده از زور نیست؛ متوسلان به زور در این مورد نتیجه کار را هم در نظر بگیرند
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ / سایت اعتماد آنلاین / ...

مشی رهبری درباره ترویج حجاب استفاده از زور نیست؛ متوسلان به زور در این مورد نتیجه کار را هم در نظر بگیرند

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: مشی رهبری درباره ترویج حجاب استفاده از زور نیست. رهبری معتقد به ایجاد تدبیر در رفتارها هستند و متعاقب تذکری که ایشان می‌دهند، مسئولان باید به سرعت راهکارهای لازم را پیدا کنند و کسانی که متوسل به این شیوه‌ها می‌شوند باید نتیجه کار را در نظر بگیرند.