سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024


انتشار اسامی گزینه‌های اصلی ریاست خبرگان رهبری؛ «مدرسی‌یزدی»، «حسینی بوشهری» و «موحدی کرمانی»، خبری از نام رئیسی نیست؟
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ / سایت اعتماد آنلاین / ...

انتشار اسامی گزینه‌های اصلی ریاست خبرگان رهبری؛ «مدرسی‌یزدی»، «حسینی بوشهری» و «موحدی کرمانی»، خبری از نام رئیسی نیست؟

یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، درباره اینکه چه کسانی در معرض کاندیداتوری برای انتخابات هیئت رئیسه خبرگان رهبری هستند، گفت طبق شنیده ها، آقایان «مدرسی‌یزدی»، «حسینی بوشهری» و «موحدی کرمانی» سه گزینه اصلی و مطرح برای ریاست خبرگان رهبری هستند که به گفته او، هر سه از شانس یکسان برای پیروزی برخوردار هستند.