پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024


رقابت بر سر صندلی‌های نواب ریاست مجلس دوازدهم؛ از نبویان و وزرای به‌صف احمدی نژاد تا پزشکیان و نوری‌قزلجه
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ / سایت اعتماد آنلاین / ...

رقابت بر سر صندلی‌های نواب ریاست مجلس دوازدهم؛ از نبویان و وزرای به‌صف احمدی نژاد تا پزشکیان و نوری‌قزلجه

گرچه دعوای اصلی اصولگرایان بر سر صندلی ریاست مجلس دوازدهم است، اما نمی توان از رقابت بر سر کرسی های نواب رئیسی اول و دوم نیز عبور کرد. برهمین اساس نیز این روزها نام های زیادی برای رقابت در این میدان مطرح می شود، هم محمود نبویان هم وزرای احمدی نژاد و شاید هم پزشکیان یا...