جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024


سوال مهم زیدآبادی از حاکمیت: چرا صلاحیت پزشکیان تایید شد؛ از دستتان در رفت یا بنا بر همکاری است؟
۳ روز قبل / سایت اعتماد آنلاین / سیاسی

سوال مهم زیدآبادی از حاکمیت: چرا صلاحیت پزشکیان تایید شد؛ از دستتان در رفت یا بنا بر همکاری است؟

احمد زیدآبادی گفت: اگر قرار است پزشکیان انتخاب شود و با او همکاری نکنند و کارشکنی کنند، زمین‌گیر می‌شود. چرا که بدون همکاری نمی‌توان کار اجرایی انجام داد؛ بنابراین این مسأله تبین شود که سیستم به چنین نتیجه‌ای رسیده است یا خیر؟