جمعه, ۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 24 May, 2024


طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ / سایت اعتماد آنلاین / اجتماعی

طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه اعتماد نوشت: از سال 1396 تا 1398 حدود ده درصد افزایش یافته و از سطح 20 درصد به 30 درصد رسیده است.افزایش 10 درصدی نرخ فقر به معنی افزایش حدود 8 میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.