چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


آمریکا و جاسوسی جهانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت فرارو / ...

آمریکا و جاسوسی جهانی

جهان امروز پر از پیچیدگی‌های اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی است؛ و این امر باعث شده کشور‌ها در حوزه بین الملل و دیپلماسی بسیار حواس جمع رفتار کنند. کشور‌های متخاصم از همدیگر جاسوسی می‌کنند؛ و این جاسوسی به صورت اعزام جاسوس دیگر منحصر نمانده بلکه ابزار‌های مختلفی سرویس‌های اطلاعاتی جهان ابداع شده است. یکی از این ابزار‌ها یا سلاح‌های ماهواره‌های ساکن در فضا است.