چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


آماده اصابت قرار دادن اهداف خود با سوخو ۲۴ هستیم
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت فرارو / سیاسی

آماده اصابت قرار دادن اهداف خود با سوخو ۲۴ هستیم

«نیروی هوایی با کمک وزارت دفاع و همکاری ارتش و ستادکل آماده‌تر از همیشه است. آمادگی که امروز در زمینه سوخو۲۴ داریم از همه زمان‌ها بیشتر است و فقط سوخو ۲۴ نیست.»