یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024


مشترکان پرمصرف برق به طور هوشمند شناسایی می‌شوند
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

مشترکان پرمصرف برق به طور هوشمند شناسایی می‌شوند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: به منظور کاهش بار شبکه سراسری در دوره اوج مصرف برق، در بخش‌های مصرف با توجه به فراوانی روش‌های مدیریت مصرف برق اعمال می‌شود.