جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024


عدد امروز؛ تصمیم اوپک پلاس ماشه فروش در بازار نفت را چکاند
۳ روز قبل / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

عدد امروز؛ تصمیم اوپک پلاس ماشه فروش در بازار نفت را چکاند

عدد امروز همراه سرمایه‌گذار ۱۹۴ بود. عددی که نشان‌دهنده فروش ۱۹۴ میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی که در بازار آتی و مشتقه به فروش رفته است.