چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


بازار زعفران ایران به افغانستان باخت؟
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

بازار زعفران ایران به افغانستان باخت؟

بازارهای صادراتی زعفران را دو دستی تقدیم افغانستان کردیم/موانع صادراتی برداشته شود