سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024


سایه سنگین جنگ سرد دوم بر جهان
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

سایه سنگین جنگ سرد دوم بر جهان

در حال حاضر، در دوران جنگ سرد دوم هستیم، نه جنگ جهانی سوم. با این حال، جنگ سرد دوم به طرز چشمگیری سریع‌تر از جنگ سرد اول پیش می‌رود.