جمعه, ۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 24 May, 2024


خبر مدیرعامل تامین‌اجتماعی درباره سن بازنشستگی
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

خبر مدیرعامل تامین‌اجتماعی درباره سن بازنشستگی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت سهم عمده‌ای در ناترازی منابع و مصارف تامین‌اجتماعی دارند؛ وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود.