شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024


خبرنگار یا اپراتور؛ چرا کسی نامزدهای انتخاباتی را به چالش نمی‌کشد؟
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

خبرنگار یا اپراتور؛ چرا کسی نامزدهای انتخاباتی را به چالش نمی‌کشد؟

جملگی نامزدهای انتخاباتی جزو مقامات دولتی و نمایندگان مجلس پیشین بوده‌اند و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات پیشین مجلس، ضرورت طرح سوال‌های چالشی را از نامزدهای انتخاباتی ایجاب کرده است.وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی