چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


ارز نیمایی برای این کالا حذف شد
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

ارز نیمایی برای این کالا حذف شد

بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ارز نیمایی از هفت ردیف تعرفه پارچه حذف شده است.