جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024


پیام زلزله سیاسی اروپا برای ایران چیست؟
۳ روز قبل / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

پیام زلزله سیاسی اروپا برای ایران چیست؟

نتایج شمارش آرا در پارلمال اروپا حاکی از افزایش حمایت از راست‌ افراطی بوده که زلزله‌ سیاسی در شماری از کشورها را رقم است. راست افراطی حالا در پارلمان اروپا قدرت گرفته و احتمالا این جریان در سال‌های پیش رو بتواند تصمیمات اتحادیه اروپا را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد.