چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


نقش سیاست‌گذار در فرهنگ سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

نقش سیاست‌گذار در فرهنگ سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها

به بهانه نگرانی از تبعات پنهان قانون مالیاتی جدید که سقف معافیت مالیاتی را برای اشخاص حقوقی و حقیقی تشریح می کند، جناب آقای سیاوش وکیلی معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری، میهمان برنامه همراه سرمایه گذار به بررسی نقش سیاست گذار در فرهنگ سرمایه گذاری می پردازد.