پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


گلوگاه‌های دروازه تجارت
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

گلوگاه‌های دروازه تجارت

کاهش زمان و هزینه‌های فرآیندهای گمرکی نقش موثری در تسهیل تجارت دارد؛ سوال این است که وضعیت ایران در این زمینه چگونه است؟