چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


مردم کدام استان بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین خانه‌ها را دارند؟
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

مردم کدام استان بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین خانه‌ها را دارند؟

در شرایطی میانگین متراژ خانه‌های شهرنشینان ایرانی حدود ۱۰۰ متر است که این عدد در برخی استان‌ها ۸۶ متر است و در برخی دیگر تا حدود ۱۴۰ متر هم می‌رسد.