پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024


خبر افزایش مجدد حقوق کارگران صحیح است؟
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

خبر افزایش مجدد حقوق کارگران صحیح است؟

سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت گفت که « برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.»وی اضافه کرد که « آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد»