دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024


این افراد بالاتر از مصوبه دولت حقوق می‌گیرند
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

این افراد بالاتر از مصوبه دولت حقوق می‌گیرند

اصغر اخوان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می گوید: من مدیر هزار نفر پرسنل هستم. اینکه دولت دستمزد را سرکوب می‌کند درست نیست. بازار هوشمند است. زمانی بود که دولت ۲۰ درصد به حقوق اضافه می‌کرد و برخی تخلف می‌کردند که تنها ۱۶درصد به حقوق پرسنل خود اضافه کنند.