دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024


برق ۱۰ اداره پرمصرف پایتخت قطع شد
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

برق ۱۰ اداره پرمصرف پایتخت قطع شد

مجری طرح پایش مصرف برق ادارات شهر تهران گفت: برق ۱۰ دستگاه اداری ملی و استانی که اقدام به کاهش مصرف نکرده‌اند، توسط نیروهای فنی این شرکت قطع شد.