چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


مسأله حجاب و اهمیت همگرایی ملی
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ / سایت فرهیختگان / اجتماعی

مسأله حجاب و اهمیت همگرایی ملی

با اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در حوزه حجاب از سوی نیروی انتظامی، برای حراست از سرمایه اجتماعی و حفظ ارتباط مردم و پلیس نیازمند تدبیر بیشتری در سیاست‌گذاری هستیم.