پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


اجماع ملی در حمایت از اقدام قانونی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت فرهیختگان / ...

اجماع ملی در حمایت از اقدام قانونی

: «وعده صادق» علاوه‌بر کارکردهایش در حوزه سیاست خارجی، موج جدیدی را در بستر سیاست داخلی نیز ایجاد کرد. از لحظه آغاز عملیات انتقام، چهره‌‌‌های سیاسی از طیف‌‌‌‌‌‌های مختلف واکنش‌هایی نشان دادند که حاوی چندین پیام مشترک و عمیق بود که مهم‌ترینش اجماع در تایید اقدام تقابلی با اسرائیل بود.