یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024


حمله ایران کجا و خرابکاری ناموفق اسرائیل کجا؟!
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / سایت فرهیختگان / ...

حمله ایران کجا و خرابکاری ناموفق اسرائیل کجا؟!

مزدوران اینترنشنال می‌گویند؛ حمله ایران کجا و خرابکاری ناموفق اسرائیل کجا؟! این آن چیزی نبود که مدام اسرائیل ادعا می‌کرد و ما منتظرش بودیم!