سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024


رشد سینمای چین؛ الگو یا عبرت؟
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت فرهیختگان / ...

رشد سینمای چین؛ الگو یا عبرت؟

رشد اقتصادی سینمای چین که چند سال پیاپی ادامه داشته و چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای برای چند سال پیاپی دیگر هم می‌توان در مورد آن متصور بود دو جنبه متضاد و متناقض دارد که یکی می‌تواند به عنوان الگو مورد توجه قرار بگیرد و دیگری به عنوان عبرت.