پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


تردیدهای یک رژیم بحران زی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت فرهیختگان / ...

تردیدهای یک رژیم بحران زی

سوال مهمی که در این چند روز برای افکار عمومی جهان به‌وجود آمده این است که رژیم‌صهیونیستی و آمریکا قدرت و عزمی برای پاسخ نظامی به اقدام ایران دارند؟ اینکه این سوال بعد از دو روز هنوز پاسخ داده نشده و مقامات صهیونیستی نیز ادبیات واحدی ولو در حد تهدید و ارعاب به کار نگرفته‌اند نشان می‌دهد که در بدنه تصمیم‌گیران رژیم‌صهیونیستی اگر نگوییم ترس لااقل در مورد اصل پاسخ و چگونگی آن تردید وجود دارد.