یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024


شورای امنیت با اسرائیل همراهی نکرد
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت فرهیختگان / ...

شورای امنیت با اسرائیل همراهی نکرد

این امر غیرقابل انکار است که ایران برمبنای حق دفاع مشروع خود این اقدام را انجام داده و مقصر اصلی این اتفاق، رژیم‌صهیونیستی است. بنابراین ترجیح دادند در این جلسه نیز موضعی خنثی بگیرند تا حداقل فشار افکار عمومی جهان را به همراه نداشته باشد.