یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024


چو جوراب به دست گیرد بازار کتاب شکست گیرد
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ / سایت فرهیختگان / فرهنگی

چو جوراب به دست گیرد بازار کتاب شکست گیرد

اینجا حیاط مصلی تهران است. روزهای شلوغ مصلی در اردیبهشت که نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود، همه گزارش‌ها از داخل راهروهای مصلی و میهمانان و ناشران و نویسندگان و مدیران است اما این بار برای نوشتن گزارش به سراغ بیرون شبستان و راهروهایش آمدم؛ جایی که به غیر از غرفه‌های مواد غذایی، دستفروشان هم هستند.