چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


آیا منتقد به یک مسأله موظف به ارائه راه‌حل برای آن مسأله است؟
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت فرهیختگان / سیاسی

آیا منتقد به یک مسأله موظف به ارائه راه‌حل برای آن مسأله است؟

منتقد اجتماعی موظف به دریافت علائم درد و بیان آن بودند و این خود از اقدامات مهم در عرصه کنشگری است، به‌طور مثال در حوزه محیط‌زیست در بسیاری از موارد آسیب‌دیدگان از گروه‌های بدون تریبون موثر و حتی فاقد زبان هستند.