سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024


هم اشتراک گران، هم تبلیغات زیاد!
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ / سایت فرهیختگان / فرهنگی

هم اشتراک گران، هم تبلیغات زیاد!

طی ماه‌های اخیر، حامیان مالی در بیلبوردهای نمایش‌داده‌شده در سریال، آگهی‌های تقدیم برنامه و حتی نوشابه انرژی‌زا، سیگار و بقیه لوازم در اختیار کاراکترها و... دیده می‌شوند و خلاصه همه‌جای سریال‌ها حضور دارند.