پراید مدل ۱۴۰۰ چند؟

هرچند پس از مطرح شدن آزادسازی واردات خودرو از نگاه کارشناسان ممکن بود ارزانی پس از آزادسازی علاوه بر خودرو‌های خارجی به خودرو‌های داخلی هم سرایت کند، اما کم‌رنگ شدن این وعده باعث شد ارزانی پراید فعلا به رویا تبدیل شود! تنها پراید مدل ۱۴۰۰ در بازار داخلی پراید وانت یا همان پراید ۱۵۱ است. طبق آخرین گزارش‌ها قیمت پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۱۴۰۰ معادل ۱۸۱ میلیون تومان قیمت خورده است. همین خودرو مدل سال ۱۳۹۹، ۱۷۴ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین قیمت پراید ۱۵۱ ساده تولیدی سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷۱ میلیون تومان قیمت خورده است. همین خودرو مدل سال ۱۳۹۹ در سایت مورد اشاره ۱۶۳ میلیون تومان قیمت خورده است. اما دیگر مدل‌های پراید چقدر قیمت دارند؟ این خودرو‌ها هیچ کدام مدل سال ۱۴۰۰ نیستند، اما همچنان به عنوان خودرو‌های صفر قیمت می‌خورند.ـ پراید مدل ۱۱۱ معادل ۱۶۸ میلیون تومانـ پراید مدل ۱۳۱ معادل ۱۵۰ میلیون تومانـ پراید مدل ۱۳۲ معادل ۱۳۹ میلیون تومانهرچند پس از مطرح شدن آزادسازی واردات خودرو از نگاه کارشناسان ممکن بود ارزانی پس از آزادسازی علاوه بر خودرو‌های خارجی به خودرو‌های داخلی هم سرایت کند، اما کم‌رنگ شدن این وعده باعث شد ارزانی پراید فعلا به رویا تبدیل شود! منبع:تجارت نیوز