اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) بچه گاومیش فریب نقشه شیر را خورد و شکار شد!