پرستاری سالمنددستگاه سی ان سیقالب بتنبلبرينگ انصاري

رئیس سازمان پزشکی قانونی از رسیدگی به یک‌میلیون‌و ۷۵۴ هزار پرونده در این سازمان در سال ۹۹ خبر داد. عباس مسجدی‌آرانی در نشست خبری خود گفت: در سال ۹۹ به یک‌میلیون‌و‌۷۵۴‌هزار‌و ۹۵۹ پرونده در سازمان پزشکی قانونی رسیدگی شد که این آمار در مقایسه با سال ۹۸ کاهش ۹.۸‌درصدی داشته است. وی به آمار جان‌باختگان تصادفات رانندگی نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ مجموع پرونده‌های ما کاهشی ۲۰.۵‌درصدی داشته است و از ۳۴۸‌هزار‌و ۲۷۸ مورد سال ۹۸، به ۲۷۶‌هزار‌و ۷۷۱ مورد در سال ۹۹ رسید. وی افزود: موارد فوتی نیز با کاهش ۹.۱‌درصدی در سال ۹۹ به ۱۵‌هزار‌و ۳۹۶ مورد رسید. آمار فوتی‌ها در سال ۹۸، ۱۶هزار‌و ۹۴۶ مورد و در سال ۹۷، ۱۷‌هزار‌و ۱۸۳ مورد بوده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره آمار‌های نزاع و درگیری نیز گفت: در مجموع آمار پرونده‌های نزاع در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایشی نیم‌درصدی داشتیم و تعداد این پرونده‌ها از ۵۸۲‌هزار‌و ۵۶۷ مورد در سال ۹۸ به ۵۸۵‌هزار‌و ۳۷۴ مورد در سال ۹۹ رسید. وی ادامه داد: در این میان، آمار کودک‌آزاری نیز با افزایشی سه‌درصدی به دو‌هزار‌و ۵۴۴ مورد رسید.   آمار همسر‌آزاری نیز ۸۰‌هزار‌و ۱۶۷ مورد بوده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی به آمار سقط جنین نیز اشاره کرد و با تفکیک این موضوع به دو حوزه سقط‌های جنایی و درمانی گفت: در حوزه آمار سقط‌های جنایی، آمار‌هایی که ما داریم تکان‌دهنده است.   در همین راستا نیز ما جلسات مختلفی را با دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم؛ چرا‌که مسئله سقط‌های جنایی یا به تعبیری سقط‌های زیرپله‌ای برای سلامت مادران و زنان نیز بسیار خطرناک است. وی با تأکید بر اینکه سقط جنایی به‌هیچ‌عنوان مجوز شرعی و قانونی ندارد، گفت:، اما درباره سقط درمانی باید بگویم این موضوع جزء تنها مواردی است که بدون دستور قضائی و با مراجعه مادر به مراکز پزشکی قانونی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.   البته با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی به درخواست‌های سقط درمانی تنها در مراکز پزشکی قانونی مرکز هر استان انجام شده و مجوز آن صادر می‌شود. وی تعداد پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی را ۱۰‌هزار‌و ۸۴۸ مورد برشمرد و گفت: در سال گذشته پنج‌هزارو ۳۲ پرونده مطرح‌شده در کمیسیون‌های قصور پزشکی منجر به محکومیت و پنج‌هزارو ۸۱۶ مورد منجر به تبرئه شده است.   وی درباره آمار نزاع نیز گفت: در سال ۹۸، ۵۸۲‌هزار‌و ۵۶۷ پرونده در حوزه نزاع تشکیل شده که این آمار در سال ۹۹ با افزایش نیم‌درصدی به ۵۸۵‌هزار‌و ۳۷۴ مورد رسیده است. استان تهران با ۹۵‌هزار‌و ۴۷ مورد دارای بیشترین آمار نزاع و استان خراسان جنوبی با چهار‌هزارو ۹۸ مورد دارای کمترین آمار نزاع بوده است.   ارانی درباره آمار‌های مربوط به همسرآزاری نیز گفت: این آمار در مقایسه با سال ۹۸ طبق موارد ارجاع‌داده‌شده به پزشکی قانونی با ۸۰‌هزار‌و ۱۶۷ مورد در سال ۹۹ کاهش ۶.۱‌درصدی داشته است. مسجدی درباره آمار سقط جنین درمانی نیز اظهار کرد: این آمار در سال ۹۹ کاهش ۷.۲‌درصدی داشته و تعداد آن ۱۱‌هزار‌و ۵۳ مورد بوده است.   همچنین برای دوهزارو ۸۸ مورد مجوز سقط صادر نشد و از این تعداد، هشت‌هزارو ۵۲۰ مورد مجوز سقط را دریافت کردند.