اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) پرواز ماشین سرقتی از روی میدان شهر استاری روسیه