شهردار تهران: آیت الله علامه حسن زاده آملی فیلسوف انقلابی بود