بعد از کرباسچی شکوری‌راد هم از دبیرکلی حزب اتحاد ملت کنار رفت/ آذر منصوری دبیرکل شعبه ۲ حزب منحله مشارکت شد

بعد از کرباسچی شکوری‌راد هم از دبیرکلی حزب اتحاد ملت کنار رفت/ آذر منصوری دبیرکل شعبه ۲ حزب منحله مشارکت شد
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، آذر منصوری که پیش از این قائم مقام علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت بود با رای اعضای شورای مرکزی جدید این حزب به عنوان دبیرکل انتخاب شد. بر اساس این خبر سایر اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران به شرح زیر است: علی شکوری راد   آذر منصوری مرتضی مبلغ حسین کاشفی ریحانه طباطبایی سید عمادالدین خاتمی   سعید شریعتی حسین نورانی نژاد ساجده عرب سرخی فاطمه پهلوانی   رحیم عبادی جلال محمدلو رضا باوفا اروجعلی محمدی محمودحسینی اشرف بروجردی زهره آغاجری صدیقه شکوری راد محمودمیرلوحی سید هادی عظیمی زهرا بهروزآذر جلال جلالی زاده داوود حشمتی مهدی شیرزاد   حمید امین اسماعیلی هادی یزدانی محمدحسین خلیلی اردکانی ندا مرادی   سید پوریا موسوی علی پیرحسین لو و اعضای علی البدل شورای مرکزی: مرتضی تهرانی   محمدرضا اقا ابراهیمی محمد جواد کرخی مجتبی گلسرخ یوسف کرمی آرش میلانی محمد تیموری بابک قناد   علی اکبر کیشی زاده اصل روستا گفتنی است حزب اتحاد ملت ایران از جمله احزاب اصلاح طلب است که به شعبه ۲ حزب منحله جبهه مشارکت معروف شده، حزبی که در فتنه سال ۸۸ اعضای آن بیشترین نقش را داشتند. هم اکنون بسیاری از اعضا و عناصر حزب منحله مشارکت در حزب اتحاد ملت ایران عضویت دارند و ترکیب جدید اعضای شورای مرکزی جدید نیز گویای این مطلب است. انتهای پیام/ انتهای پیام/