فیلم|ناکامی ستاره لیورپول در گلزنی پس از پشت سرگذاشتن دروازه بان

فیلم|ناکامی ستاره لیورپول در گلزنی پس از پشت سرگذاشتن دروازه بان