مصدومیت دروازه بان استقلال/ مظاهری در دربی پایتخت هم غایب است

مصدومیت دروازه بان استقلال/ مظاهری در دربی پایتخت هم غایب است