اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نوربالا| تیر برق خانه من شکسته، شما چرا دخالت می‌کنید؟