آجر سفالقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …قالب بتنصندل تابستانی ست مادر دختری جذاب

ثبت غیرحضوری ۴۶ درصد از دادخواست‌های دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با بررسی آمار‌های ارائه شده از سوی اداره کل آمار دیوان عدالت اداری، در ماه گذشته تعداد ۱۸ هزار و ۳۵۳ دادخواست بدوی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است که از این تعداد ۶ هزار و ۴۸۳ مورد ثبت دادخواست از طریق دفاتر استانی بوده است، تعداد ۲ هزار و ۵۴۸ مورد ثبت دادخواست به صورت حضوری بوده است، تعداد ۸۷۹ مورد ثبت بصورت پستی بوده است و تعداد ۸ هزار و ۴۴۳ مورد ثبت دادخواست به صورت غیرحضوری و الکترونیک بوده است که ۴۶ درصد مجموع ثبت دادخواست‌های بدوی را به خود اختصاص داده است. در ادامه این گزارش از سوی اداره کل آمار دیوان عدالت اداری آمده است که در ماه گذشته تعداد ۹ هزار و ۵۴۱ مورد ثبت دادخواست تجدیدنظر شده است که تعداد ۲ هزار و ۹۳۵ مورد ثبت دادخواست از طریق دفاتر استانی بوده است، تعداد ۴ هزار و ۶۲ مورد ثبت به صورت حضوری بوده است، تعداد یک هزار و ۲۲۶ مورد ثبت دادخواست از طریق پست صورت گرفته است و تعداد یک هزار و ۳۱۸ مورد ثبت دادخواست تجدیدنظر از طریق الکترونیکی و غیر حضوری بوده است که ۱۴ درصد مجموع ثبت دادخواست‌های تجدیدنظر را به خود اختصاص داده است. گفتنی است دیوان عدالت اداری اولین دستگاه قضایی است که اشخاص می‌توانند در اقصی نقاط کشور با مراجعه به سایت دیوان و از طریق سامانه ساجد و دارا بودن کد ثنا، دادخواست‌های بدوی و تجدید نظر و دیگر درخواست‌های خود را به صورت کاملا الکترونیکی ثبت و هزینه دادرسی را پرداخت کنند. انتهای پیام/