توله ژرمن کینگ دو ماه و نیمه نر …سیم بکسلآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …

تصاویر درگیری بازیکنان گل گهر و تراکتور در پایان بازی