موسسه زبان نگاربهترین آموزشگاه زبان کودکان در …عایق الاستومریانجام کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات …

433 نفر در مدیریت شهری و روستایی در 3 سال گذشته بازداشت شدند
علیرضا احمدی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تعداد اعضای شورای شهر، شهرداران و کارمندان شوراها و شهرداری ها در دوره پنچم شوراهای شهر به دلیل تخلف بازداشت شده اند، گفت: در چند ماه اخیر شورای عالی استانها به عنوان نهاد نظارتی در حوزهمبارزه با فساددر شوراها و شهرداری ها با قوت وارد شده است و با همکاری و تعامل با دستگاه های نظارتی و امنیتی اقداماتخوبیدر این زمینه رخ داد. وی ادامه: در راستای مبارزه با فساد و نظارت، شورای عالی استان ها سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی را راه اندازی کرد که در این سامانه روزانه 10 تا 15 تخلف ثبت و مورد پیگیری قراری می گیرد. احمدی با اشاره به اینکه در سه ساله گذشته 433 نفر از اعضای شورا شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شده اند، افزود: شوراهای شهر و روستا حدود 126 هزار نفر در سراسر کشور هستند که از این تعداد افرادی هم تخلفاتی داشتند. وی اضافه کرد: بازداشت متخلفین نشان از قوت دستگاه نظارتی و قضایی درنظام جمهوری اسلامیایران است و هرکس تخطی و تخلفی داشته باشد با آن برخورد می شود. رئیس شورای عالی استانها بیان داشت: اگر فردی از جایگاهی که دارد سوء استفاده کند قظعا با آن برخورد می شود و اینطور نیست که آن فرد رها شود. انتهای پیام/