فیلم| آخرین وضعیت مرز مهران/ به مهران مراجعه نکنید؛ هیچ زائری از این مرز وارد خاک عراق نمی شود