اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باباخانی: 6000 هیأتی توانمند می‌شوند/ می‌خواهیم هیأت‌ها وارد خدمات اجتماعی شوند