لیگ ستارگان قطر|فرار الاهلی از شکست مقابل ام صلال با کنعانی زادگان